duurzame ontwikkelingsdoelen

 wij koppelen ieder duurzaam ontwikkelingsdoel (sustainable development goal, sdg) te koppelen in wat wij doen. uitgebreide informatie daarover is te vinden op de website van hotspot hutspot. dit zijn de belangrijkste:

als boven beschreven zijn we het meest direct bezig met sgd’s #1 – geen armoede, en #2 – geen honger door middel van duurzame consumptie en productie (sdg #12). dit geldt zowel voor onze cliënten als ook voor onze vrijwilligers. als iemand bij ons komt werken, beginnen we altijd met een gesprek. in dat gesprek komt het af en toe voor dat persoonlijke basis niet op orde is. daar gaan we dan eerst mee aan de slag. van facebook oproep voor een goed bed, of een koelkast, tot het inzetten van een specialist om financieel overzicht te krijgen, helpen bij ingewikkelde formulieren en meer. omdat we van de basisbehoeften van al onze cliënten voorzien is het vanzelfsprekend dat alle vrijwilligers en medewerkers ook maaltijden / voedselpakketten mee kunnen nemen als ze dat nodig hebben. 

op hetzelfde manier zorgen wij ervoor dat onze cliënten en vrijwilligers goede gezondheidszorg (sdg #3) krijgen. in onze samenwerking met wijkteams en andere hulpverleners hebben we een belangrijke rol in het signaleren van o.a. gezondheidsproblemen voor cliënten die het zelf niet signaleren. door regelmatig te praten met onze cliënten en vrijwilligers kunnen we ervoor zorgen dat geestelijke en lichamelijk klachten worden snel opgepakt en dat we extra ondersteuning kunnen aanbieden wanneer nodig. bovendien is werk doen waar je blij van wordt is heel veel waard voor de gezondheid en elke vrijwilliger wordt aangemoedigd om werk te doen waar zij er zin in hebben. 

dit nemen we ook een stap verder in verband met sdg #4 – inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen. onderwijs gebeurt niet alleen op school en hotspot hutspot biedt een plek waar iedereen iets mag leren. ook helpen we met opleidingen regelen en ondersteuning voorzien voor mensen die dat nodig hebben. we vangen vaak mensen op die niet in het systeem passen en ontwikkelen individuele trajecten dat ook zij een diploma kunnen halen. veel van onze vrijwilligers hebben namelijk geen startkwalificatie en we bieden bbl opleidingen aan aan onze vrijwilligers. stage lopen is dan vrijwilligerswerk bij hotspot hutspot waarbij vrijwilligersvergoeding ook wordt uitbetaald. dit geeft onze vrijwilligers de gelegenheid om te leren hoe ze kunnen omgaan met geld en draagt bij aan hun mogelijkheid in de economie te deelnemen door fatsoenlijk werk (sdg #8).

voor ons is iedereen is evenveel waard. we gaan nog een stap verder bij hotspot hutspot. je mag gewoon zijn wie je bent bij ons en dit zorgt voor gelijke rechten voor iedereen (sdg #5) we kijken niet waar je vandaan komt maar waar je naartoe wilt. alle vrijwilligers krijgen dezelfde vrijwilligersvergoeding, alle betaalde krachten verdienen hetzelfde. 

in onze logistiek bouwen we ook duurzame infrastructuur (sdg #9) op: van onze vrijwilligers heeft nog geen 10% een rijbewijs, terwijl het een flinke boost naar werk kan zijn, we hebben daar een mooi plan voor. we geven straks rijlessen terwijl we reststromen ophalen, dubbel doel, halve co2. 

uiteindelijk draagt dit bij aan het bouwen van een een veilige, veerkrachtige en duurzame stad (sdg #11). het feit dat we met onze hotspots leegstand opvullen zorgt al voor meer veiligheid in de wijk, maar we houden ook dat oogje op de buurvrouw of het wel goed gaat, we maken een rondje zwerfvuil, en als we zien dat er gedeald wordt op straat voor ons, gaan we bellen. dit kunnen we niet alleen, en door samen te werken met andere organisaties zoals zera&sano, talentfabriek010, rotterdam partners, antes, zuidwester en veel meer, hebben we een grote netwerk waarbij we heel rotterdam en schiedam kunnen bedienen en samen deze sdg’s kunnen bereiken (sdg #17)